Automātiskie riepu slāpētāji

Automātiskie riepu slāpētāji - TK AUTO 

Augstas drošības riepu slāpētāji (caurdurēji).
TK AUTO riepu slāpētāji ir automātiski paceļama ierīce, kas spēj noturēt transportlīdzekli, caurdurot riepas.

Tehniskā specifikācija:
Šķēršļa augstums: 450 mm
Durkļu biezums: 20 mm
Šķēršļa platums: 2-3-4-5-6 m
Pamatnes dziļums: 750 mm
Pacelšanās nolaišanās ātrums: 6/6 sec.
Ārkārtas ātrā atvēršana (pacelšanās): 1,5 sec.
Stundas/Dienu cikli: 300/2000

  1. Ja strāvas padeve tiek pārtraukta, šķērsli var nolaist manuāli ar hidrauliskā sūkņa palīdzību. Papildu opcijas ļauj automātiski nolaist šķēršļus VAI tos nolaist no attālās distances, VAI tos pacelt un nolaist (manuāli).
  2. Darbību var signalizēt ar skaņas signālu, gaismas signāliem vai sinhroni ar paceļamo barjeru.
  3. Aktivizācija: hidrauliskais sūknis un vadības bloks atrodas korpusā, kas var būt līdz 30 m attālumā.