Mehāniskās barjeras

     

Manuālās stāvvietas barjeras

 

 Metāla aizsargbarjeras

 

Atdures un atdalošās barjeras

 
     

Konusi

 

Ātruma slāpētāji vai gulošie policisti

 

Lokanie stabiņi